SNT-Group Oy/Suomen Nauhatehdas bildades i juni 2010 som moderbolag för koncernen i sin nuvarande form då affärsverksamheten och aktiestocken vid flera företag slogs samman till en ny enhet. Bolagets helhet bildades av Suomen Nauhatehdas Oy:s (grundat år 1948) och Lankatuonti Oy:s (1964) affärsverksamheter och Ulkohankinta E. Perttunen Oy:s (1972) aktiestock. År 2012 skaffade företaget TEN Oy:s bandaffärsverksamhet och Urvikko Oy:s aktiestock för att utvidga företagets produktsortiment. Genom företagsköpet, som undertecknades i februari 2013, övergick Ilari Syväpuro Oy:s aktiestock i SNT-Group Oy:s ägo.

Suomen Nauhatehdas’ huvudsakliga kundkrets utgörs av beklädnads-, textil- och möbelindustrin och utöver dessa tillverkar och levererar även Suomen Nauhatehdas produkter och olika tillbehör till åtminstone 61 olika branscher.

Suomen Nauhatehdas är verksamma i Tammerfors i Finland och i Tallinn i Estland. Dessutom har bolaget självständiga agenter i Ryssland, Lettland, Sverige och Danmark. Ibland hittas kunderna i mycket exotiska länder, alltifrån utkanten av Europa ända till Asien.

Suomen Nauhatehdas’ fortsätter sin tillväxt och sina investeringar och satsar fortgående på utvecklingen av produktsortimentet, nya innovationer samt strävar efter att försäkra sina kunder om bästa möjliga service.

 

Allmanna Forsaljnings- och Leveransvillkor

Se kontaktuppgifterna